Định Hướng phát Triển

Hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư: 

 • Đầu tư nghiên cứu phát triển, đặc biệt là nghiên cứu để đưa vào sản xuất các sản phẩm mới có chất lượng cao, giá cả phù hợp. 
 • Xây dựng các dây chuyền sản xuất dược phẩm mới đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. 
 • Tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 • Bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được khẳng định. 
 • Đầu tư mở rộng kho thành phẩm. 
 • Kiểm soát chi phí, tăng năng suất, giảm giá thành để nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty. 
 • Triển khai sản xuất hàng nhượng quyền để đa dạng hoá chủng loại sản phẩm. 
 • Xây dựng trung tâm nghiên cứu ứng dụng và sản xuất tế bào gốc MEKOSTEM. 
 • Xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển và sản xuất Sinh – Dược phẩm. 

Hoạt động tiếp thị, quảng bá thương hiệu. 

 • Tiếp tục duy trì công tác quảng bá thương hiệu theo hướng Công ty đã chọn thông qua các chương trình nhân đạo như: phát thuốc, khám bệnh cho người nghèo, xây dựng bệnh viện, trạm xá, trường học, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, … 
 • Tích cực tham gia các Hội chợ chuyên ngành, mở rộng các chương trình tiếp thị quảng bá tạo dựng hình ảnh thương hiệu tốt trong lòng người tiêu dùng. 
 • Xây dựng đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp và đội ngũ trình dược viên có chuyên môn để tuyên truyền và quảng bá các sản phẩm của Công ty đến tận người tiêu dùng. 
 • Củng cố hệ thống phân phối tại thị trường trọng điểm và mở rộng thị trường Miền Trung, Tây Nguyên và Đồng Bằng sông Cửu Long. 
 • Đẩy mạnh đấu thầu cung cấp thuốc cho mảng điều trị tại các bệnh viện và các chương trình quốc gia. 
 • Mở rộng hệ thống phân phối nhắm vào các Công ty TNHH dược tư nhân tại các địa phương, giữ vững và từng bước nâng cao doanh số, nâng cao thị phần. 
 • Tiếp tục giữ vững các thị trường xuất khẩu, tăng một số mặt hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu ở các nước Châu Phi, Đông Nam Á: Moldova, Myanmar, Lào, Nga, Ucraina, Nigeria, Congo và các nước Châu Phi khác, Châu Mỹ Latinh nhằm nâng cao thương hiệu của Công ty mang tầm cỡ quốc tế.

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm các đối tác xuất khẩu, mở rộng thị trường của Công ty ra nước ngoài.