Natri clorid

Nguyên liệu

Chỉ Định

Cung cấp chất điện giải. Dung dịch NaCl tiêm truyền được sử dụng để cung cấp nước và chất điện giải.Sử dụng tại chỗ có tác dụng sát trùng vết thương, thụt rửa trực tràng.

Đóng gói

Bao 1kg