Meko Brand

Thuốc khác

Chỉ Định

Làm thông mũi trong các bệnh: cảm lạnh, sổ mũi, nghẹt mũi.

Hạn dùng

1 năm kể từ ngày sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

3 – 4 lần/ngày.

Tiêu chuẩn

TCCS